Foxconn 4Tech - Chytrá továrna a průmyslová řešení Internetu věcí

Řešení a produkty

Vyvíjíme pokročilá řešení pro chytré továrny

Služby pro Průmysl 4.0

Pomůžeme vám s digitální transformací

Obory

O Foxconn 4Tech

Vytváříme a dodáváme řešení pro Průmysl 4.0

Strojové vidění s umělou inteligencí
Zapojte umělou inteligenci, ať pracuje ve váš prospěch.

Popis řešení

Umělá inteligence (AI) přináší revoluci do mnoha oblastí lidského života, včetně podnikání a průmyslu. Tato revoluce je založena především na využití tzv. Deep Neural Networks - algoritmů původně inspirovaných fungováním lidského mozku. Praktické využití v této oblasti bylo nedávno umožněno díky rychle rostoucímu a dostupnému výpočetnímu výkonu, přístupu k rozsáhlým datovým souborům a vědeckému pokroku, jak "vycvičit" hluboké neuronové sítě tak, aby mohly velmi dobře fungovat v praktických aplikacích reálného světa průmyslu a podnikání.


Jednou z oblastí, kde má umělá inteligence (AI) velký dopad, je vizuální kontrola výrobků a materiálů. Mnohé továrny a podniky se stále spoléhají na lidské operátory pro optickou kontrolu kvality a klasifikaci materiálových součástí. Tyto úkoly byly velmi těžké, nebo dokonce nemožné automatizovat s "klasickými" přístupy. Ale nyní, díky síle hlubokého učení neuronových sítí, můžeme konečně dosáhnout obrovského pokroku v automatizaci i těchto složitých aplikací a ušetřit práci lidské obsluze.


Aplikace pro strojové vidění s umělou inteligencí


Algoritmy strojového vidění s využitím umělé inteligence, připravené v rámci řešení Foxconn 4Tech, mohou některé úlohy automatizovat a s pomocí běžně dostupné technologické infrastruktury a hardwaru implementovat nejen do průmyslových procesů. Zvláště v komplexních oblastech průmyslové činnosti (složité komponenty, nevyhovující světelné podmínky, náhodná pozice a orientace) mohou hluboké neuronové sítě podpořit potřebné inovace a ušetřit práci obslužnému personálu.


Kontrola kvality výrobku na bázi umělé inteligence


Vybrané vlastnosti a zákaznické hodnoty

  • Integrované řešení zahrnující hardware, software a modely hlubokého učení

  • Vysoká přesnost a konzistence klasifikace snímků

  • Rychlejší než běžná vizuální kontrola operátorem

  • Stabilní klasifikace a detekce v plném pracovním procesu

  • Nahrazuje lidskou vizuální kontrolu automatizovaným systémem

  • Šetří provozní čas během zavádění řešení a přeškolování pokud se komponenty nebo procesy často mění

  • Snižuje náklady na optické zařízení, protože může fungovat s levnějšími kamerami a ve ztížených světelných podmínkách

  • Zvyšuje efektivitu procesů, protože je rychlejší a důslednější než lidská síla

Praktické uplatnění umělé inteligence v průmyslu


Klasifikace materiálu, jeho části či celého produktu

Hluboké neuronové sítě dokážou rozpoznat materiály a produkty (či jejich části) a klasifikovat je rychleji než člověk. Foxconn 4Tech vyvinul řešení pro průmyslová odvětví a výrobu, vyžadující přesné rozpoznání materiálu a správnosti jeho užití. 

Komponenty mohou být rozpoznány a klasifikovány i v pozicích a orientacích, kdy není zorné pole fixované (např. když jsou části náhodně rozprostřeny) nebo když je jejich viditelnost částečně blokována. To umožňuje naším modelům plnou funkčnost nejen na produkčních linkách (s fixovaným ukotvením), ale také v jiném prostředí jako jsou například sklady, kde jsou světelné podmínky různorodé a obrazový materiál je pořizován mobilními zařízeními (chytré telefony, tablety). 

Vizuální kontrola kvality

Vizuální kontrola kvality připravená společností Foxconn 4Tech je klíčovým krokem v procesu zajištění jakosti. V mnoha oborech je stále zajišťován školenými operátory, kdy je výrobní průchodnost a shoda v rozpoznávání omezována lidskými faktory. Zvláště důležitá je kontrola chybějících komponent, správnosti zasazení či spojení a kosmetických vad (škrábance, poškození, barevné odchylky apod.).

Vzhledem k tomu, že mnoho z výše popsaných činitelů je náhodných (např. každý kosmetický defekt je unikátní), klasické strojové vizualizační techniky mohou vést k nestálým výsledkům (pokud se jen mírně změní podmínky, spolehlivost systému je narušena).

Hluboké učení poskytuje unikátní způsob, jak zobecňovat daleko za hranice tréninkové množiny dat (obrazový materiál, který poskytujeme na začátku implementace). Takové řešení je ve výsledku mnohem odolnější vůči novým podmínkám a dobře si poradí i s dříve dosud nepoznanými vadami.


V čem je naše řešení jiné

Používáme nejlepší postupy vyvíjené odborníky na umělou inteligencí a těžíme z mnohaletých zkušeností integrování strojových vizualizačních řešení v průmyslových procesech. Námi navržené modely mohou spolehlivě pracovat ve složitých a  nestandardních podmínkách a mohou se s postupem času a množstvím nashromážděných dat zlepšovat. Součástí našich řešení je i návrh a integrace optických  komponent (kamery, osvětlení, montáž) do výrobního procesu spolu s vývojem nejmodernějších neuronových sítí pro vizuální inspekci a doprovodného klasifikačního softwaru.

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.
Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.