Foxconn 4Tech - Chytrá továrna a průmyslová řešení Internetu věcí

Řešení a produkty

Vyvíjíme pokročilá řešení pro chytré továrny

Služby pro Průmysl 4.0

Pomůžeme vám s digitální transformací

Obory

O Foxconn 4Tech

Vytváříme a dodáváme řešení pro Průmysl 4.0

Skladování a chytrá logistika
Chytré řízení skladů a lokalizace pohybu ve výrobě a logistice.

Popis řešení

Systém pro chytré řízení logistiky, intralogistiky a přesné lokalizace ve výrobě a skladování vytváří unikátní prostředí pro kombinaci s podnikovými informačními systémy a systémy pro řízení výroby. Klíčový aspekt efektivního výrobního procesu je efektivní přesun materiálu do a z výroby takzvaná materiálová intralogistika. Význam intralogistiky významně roste ve vícestupňové a vysoce variabilní výrobě kde se obvykle stává hlavním činitelem ovlivňujícím plynulost výroby jako celku.Typickým problémem je, že systémy WMS a MES spolu nekomunikují a skladové a  výrobní aktivity  jsou řízeny výrobním plánem z ERP, který neumí adekvátně reagovat na nahodilosti, které výrobní proces přináší. Dalším velmi častým problémem je nepřesnost inventury v systému způsobená lidským faktorem.

Zajištění přesné inventury v systému je vždy prvním předpokladem k efektivním intralogistice. Přesná inventura však neznamená pouze  správné informace o kvantitě, ale i správné informace o poloze materiálu ve skladu. Typickým problémem řízených skladů typu WMS je spolehlivost personálu, kdy je zapotřebí každou operaci o přesunu materiálu ručně potvrzovat skenováním čárových kódů což kromě určité nejistoty přináší i zvýšené náklady na činnost obsluhy. Řešením výše uvedených problémů je nasazení systému Track & Trace, který vhodným využitím RTLS technologií zajistí plně autonomní lokalizaci polohy materiálu ve skladech a výrobě.

Efektivním toky materiálu následně zajistí nasazení modulu Smart Routing, který je schopen díky propojení klíčových systémů WMS a MES v reálném čase aktualizovat plán výrobních zakázek dle skutečného stavu výroby a vytvářet požadavky s přiřazenou prioritou pro obsluhu manipulační techniky. Intralogistické požadavky jsou vytvářeny za běhu a mohou zohlednit aktuální stav ve výrobním procesu, což  ve vícestupňové výrobě často vede ke správnému rozhodování mezi neefektivním skladováním a efektivním přesunem na další operaci. Vedlejším efektem je statistika o využití intralogistických zdrojů - personálu a manipulační techniky.


Architektura řešeníVybrané vlastnosti a zákaznické hodnoty

 • Vyšší efektivita produkce a logistiky až o 20 %

 • Vyšší bezpečnost obslužné techniky

 • Plynulé řízení práce

 • Redukce manuální práce až o 40 %

 • Vyšší přesnost zboží a optimalizace nákladů

V čem je naše řešení jiné

Zkušenosti načerpané léty působení v oboru informačních a komunikačních technologií nám umožňují poskytovat na míru šitá řešení pro váš byznys. Vytváříme unikátní ekosystém Průmyslu 4.0 integrováním vlastních softwarových nástrojů pro kontrolu produkce a logistiku s pokročilými technologiemi pro přesnou lokalizaci pohybu materiálu, vybavení a lidí. Dále poskytujeme pokročilou datovou analytiku založenou na umělé inteligenci a vlastní expertíze z automatizace průmyslové produkce.

 • Vylepšená logistika z hlediska času a kapacity
 • Efektivní synchronizace dynamických logistických procesů
 • Nepřetržité sledování zásilek zlepšuje plánování distribuce a spolehlivost dodání
 • Transparentnost nákladů spojením logistiky a finančních systémů
 • Analýza souhrnných dat dodavatelského řetězce v reálném čase
 • Flexibilní řešení poskytují neustále aktualizovaný přehled o logistické situaci

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.
Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Warehouse Management System
Získejte rychlé a přesné informace o výrobě a skladování.

Popis řešení

Systém pro skladování Warehouse Management System (WMS) od Foxconn 4Tech se zaměřuje na plánování, řízení a monitorování logistických a skladových procesů s návazností na podnikový ERP systém, výrobu a automatizaci. Základní funkcí systému je řízení procesu inventury, příjmu a výdeje materiálu podle pravidel a vlastností fyzické skladovací kapacity, příprava a odvod materiálu do/z výroby s důrazem na reakci podle aktuálního stavu výroby. Procesní optimalizaci ve vztahu k výrobě je možné provést již ve fázi přípravy materiálu a tím zjednodušit některé výrobní operace, anebo je zcela vypustit. Například v systémech typu Pick-to-Light, kde správná konfigurace produktu je zajištěna již ve fázi přípravy materiálu.

Další možností je integrace automatizovaných skladovacích a výrobních technologií do ucelených pracovišť např. automatický zakladač a robotů, kde chytrá logistika zajišťuje řízení kapacity a dodávky materiálu a MES řízení a dohled nad činností robota. WMS systém pro řízení logistiky a skladů zahrnuje také další rozšiřující moduly Track & Trace pro automatizaci logistických transakcí a omezení lidských zásahů a Smart Routing pro pokročilé řízení a optimalizaci logistických procesů, které mohou být adresovány jak personálu ve výrobě, tak i automatizovaným AGV systémům.


Factory Browser - okamžitý přehled o stavu skladu a výroby

Manažerský náhled do systému WMS- Factory Browser


Vybrané vlastnosti a zákaznické hodnoty

 • Plánování logistických a skladových procesů

 • Detailní evidence materiálu a vymezení skladových kapacit

 • Otevřená platforma rozšiřitelná o další moduly Track & Trace a Smart Routing

 • Nastavení komunikace s ERP a MES systémy

 • Optimalizace cest při logistice materiálu a výrobků

 • Integrace s autonomními systémy dopravy (AGV)

V čem je naše řešení jiné

Naši experti z různých průmyslových odvětví vás podpoří při návrhu, vývoji a provozu řešení a aplikací, která vytvářejí a zpracovávají cenné informace z vašich výrobních dat. Řízením výrobních operací výrazně podpoříte efektivitu výroby a skladu a zajistíte si hladké procesy pro zvýšení přidané hodnoty vaší firmy.Dejte nám vědět, co vás zajímá

Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.
Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Track & Trace
Plná automatizace skladových procesů.

V každé oblasti výrobního procesu z hlediska kvality a efektivity hraje zcela zásadní roli lidský faktor. Evoluci v řízení přináší automatické potvrzení o provedené činnosti prostřednictvím modulu Foxconn 4Tech Track & Trace (TaT), který pomocí konceptu průmyslového Internetu věcí, RFID a RTLS technologie monitoruje, rozpoznává a potvrzuje správně dokončené úlohy. Nejvyšší úrovní řízení jsou pak instrukce pro automatizované vozíky (AGV), které po přidělení úlohy operují zcela autonomně.

 • Systémový modul zaměřený na autonomní lokalizaci a identifikaci
 • Lokalizovat a identifikovat lze materiál, různá zařízení např. manipulační technika anebo pozice například skladové regály biny atp.
 • Jednotlivé případy užití mohou optimálně kombinovat vlastnosti technologií RFID a RTLS. Rozhodujícím faktorem je cena vs potřeba


Vybrané vlastnosti a zákaznické hodnoty

 • Vyšší efektivita využití lidských zdrojů, skladových kapacit

 • Zlepšení celkové organizace skladových a souvisejících procesů

 • Odstranění chyb ve výrobním procesu

 • Integrace s automatizovanými regálovými systémy a AGV

 • Integrované analytické nástroje pro podporu rozhodování

 • Podpora mobilních zařízení na platformě Android a optimalizace pro provoz na mobilních sítích LTE

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.
Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Smart Routing
Pokročilá optimalizace skladových procesů s napojením na výrobní systém.

Další optimalizace skladových procesů ve vztahu k výrobě je možné dosáhnout prostřednictvím plánu úloh v modulu Foxconn 4Tech Smart Routing (SR), který přímo napojen na aktuální stav výroby.


Vybrané vlastnosti a zákaznické hodnoty

 • Reálný přehled o využití techniky a personálu

 • Schopnost okamžitě reagovat na události ve výrobě nebo skladu

 • Řízené procesy pohybu materiálu zvyšují přehlednost a efektivitu

 • Aplikace optimalizovaná i pro LTE provoz na Android zařízeních

Přehled základních funkcí Smart Routing

 • Řízené pracovní příkazy pro skladníky
 • Automatická / ruční tvorba pracovních příkazů
 • Prioritizace úloh dle stavu výroby
 • Reportování OLE (Overall Labor Effectiveness) – skladníci
 • Odhad OEE (Overall Equipment Effectiveness) – vozíky
 • Vestavěný modul řízeného skladu, řízení mat. pohybů a inventury
 • Identifikace materiálu (RFID, čárový kód)

Smart Routing rozšiřuje základní konfigurace systému o fyzický popis a mapu umístění skladových kapacit, včetně přístupových bodů, cest a  výrobních prostor. Dále systém využívá definic rolí personálu, plánu z  podnikového ERP, informace o dodávkách a signály z výrobního systému o  stavu výrobních zakázek.

Přímým výstupem jsou měřené informace o využití personálu, včetně rozpadu na detailní kroky jednotlivých úloh, které mohou být následně analyzovány.

Dostupná rozšíření

 • Foxconn 4Tech Track & Trace – technologie a modul pro monitoring činnosti vozíku
 • Foxconn 4Tech Track & Trace – pro autonomní potvrzování transkací
 • Automatizované vytváření pracovních příkazů propojením na výrobní terminály a plánování
 • Napojení na AGV (Automated Guided Vehicles)
 • Modul údržby – integrovaný do prostředí aplikace Smart Routing

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.
Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.