Foxconn 4Tech - Chytrá továrna a průmyslová řešení Internetu věcí

Řešení a produkty

Vyvíjíme pokročilá řešení pro chytré továrny

Služby pro Průmysl 4.0

Pomůžeme vám s digitální transformací

Obory

O Foxconn 4Tech

Vytváříme a dodáváme řešení pro Průmysl 4.0

Robotika
Vyvíjíme moderní a efektivní automatizační řešení, která přesně splní požadavky zákazníků.

Popis řešení

Průmysl 4.0 už není jenom o postupném zrychlování, zlevňování a  vylepšování. Spočívá také v nových, připojených, přizpůsobivých a  automatizovaných řešeních, která vytvoří příležitosti pro nové obchodní modely. Individuální řešení automatizace výroby od Foxconn 4Tech pomáhá lépe reagovat na dynamické změny současných trhů. Nové technologie a pokročilé robotické systémy budou pružně reagovat na vaše potřeby. Jednoduše a intuitivně podpoří vyšší kvalitu výroby.

Pokud vážně uvažujete o masové výrobě s možností přizpůsobení požadavkům zákazníků, tak rozumíte výzvě, kterou představuje nalezení správného řešení za odpovídající cenu. Pomůžeme vám s automatizací, která vám poskytne přesně takové výhody, které hledáte, a také velmi rozumnou návratnost investic. Náš přístup začíná od samotného začátku projektu formou předautomatizačního poradenství, jehož cílem je vyhodnotit potřeby a  definovat požadavky, a pokračuje přes analýzu návratnosti investic a  detailní technologické simulace po integraci automatizace odpovídající principům Průmyslu 4.0, která zahrnuje také kvalifikované zaškolení, odstranění případných problémů a konfiguraci. V neposlední řadě nabízíme podporu po provedení automatizace, abychom zajistili, že vaše zařízení budou vždy uvedena do provozu v nejkratším možném čase.Pokročilá robotika pro Průmysl 4.0

Průmysloví roboti poskytují přesnost, opakovatelnost, všestrannost a rychlou změnu účelu použití pro svět automatizace. Představa světa, který nabízí různé typy průmyslových robotů a technického vybavení, již není nereálná.

Foxconn 4Tech využívá pokročilé systémy pro vývoj a simulace robotických aplikací jako vysoce produktivní vývojové prostředí a nástroj pro zpracování dat k přizpůsobení řešení přesně podle potřeb zákazníků: od jednoduchých jednoúčelových strojů po složité adaptivní aplikace se zpětnou vazbou.

  • Navádění robotů a vyhýbání se překážkám odstraňuje potřebu striktně definovaných vstupů pro výběr a umístění, montáž, testovací zařízení, balení, sestavování, šroubování nebo odstraňování otřepů
  • Haptická zpětná vazba robotů využívá zpracování signálů k přesnému vyhodnocování a řízení aplikací
  • Zpracování obrazu poskytuje náležité nástroje pro měření, geometrické hodnoty, výběr barev, rozpoznávání přítomnosti nebo optické rozpoznávání znaků pro extrakci a ověřování dat


Pokročilá automatizace s využitím haptické senzoriky

Řídicí systém – PLC, SCADA a řízení pohybu

Mozkem téměř každého řešení automatizace je jeho řídicí systém. Společnost Foxconn 4Tech disponuje rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v této oblasti, takže vám můžeme poskytnout nejlepší návrh architektury pro řídicí systémy: od tradičních systémů PLC, HMI a SCADA po komplexní, ale intuitivní řídicí systémy využívající software LabVIEW™ s připojenými vlastními nástroji Business Intelligence, které umožňují vytvořit systémy s prediktivní údržbou. Nabízíme řadu integračních řešení pro zajištění otevřenosti systémů, jako jsou integrace rozhraní M2M, systému MES/ERP a průmyslového Internetu věcí (IIoT), aby vaše aplikace podporovala Průmysl 4.0. Tradiční programování PLC, SCADA, programování HMI a řízení pohybu s využitím zkušeností získaných spoluprací s řadou dodavatelů. Komplexní systém řízení technologií založený na počítačových aplikacích a aplikacích pro programovatelná hradlová pole, pracujících v reálném čase a opatřených intuitivním grafickým rozhraním. Možnost přizpůsobit vaší aplikaci pro případné budoucí úpravy.

Vybrané vlastnosti a zákaznické hodnoty

  • Flexibilní a snadno přizpůsobitelná automatizace pro práci v měnících se prostředích

  • Stroje, které se přizpůsobí proměnným vstupům a komunikují s procesy a produkty

  • Architektura otevřených systémů pro systém MES, průmyslový internet věcí, software Scada nebo monitorování údržby v reálném čase

  • Automatizace se snadným odstraňováním potíží a jednoduchou konfigurací pomocí intuitivních prostředí

  • Transformace a digitalizace procesů a aplikace typu Business Intelligence umožňující dosáhnout podnikatelských cílů

  • Pokročilá automatizace posouvá vaše zdroje do rolí s větší přidanou hodnotou

V čem je naše řešení jiné

Vzájemné spojení několika technických oborů nám umožňuje vytvářet přizpůsobitelná a autonomní automatizovaná řešení, která využívají strojové vidění, adaptivní nástrojové vybavení a haptické snímače pro roboty a aplikace. Díky svým jedinečným schopnostem můžeme poskytovat komplexní řešení: od jednoduchých testovacích zařízení po pokročilé systémy určené k vyhodnocování složitých signálů a obrazů pro zakázkovou automatizaci montáže, sestavování, balení a paletizaci, řízení kvality a automatizaci testování.

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.
Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.