Foxconn 4Tech - Chytrá továrna a průmyslová řešení Internetu věcí

Řešení a produkty

Vyvíjíme pokročilá řešení pro chytré továrny

Služby pro Průmysl 4.0

Pomůžeme vám s digitální transformací

Obory

O Foxconn 4Tech

Vytváříme a dodáváme řešení pro Průmysl 4.0

Plánování a výroba
Získejte neomezenou flexibilitu digitalizací a správným řízením výroby.

Popis systému

Foxconn 4Tech systém pro plánování a řízení výroby umožňuje průmyslovým firmám detailní sledování a řízení výroby včetně materiálového zásobování. Sledování výroby může být jak materiálové, tak po operacích a probíhá od výrobní zakázky či vyráběného produktu až po průběžné a konečné výrobní náklady. Součástí systému je vlastní vyvinutý Manufacturing Execution System (MES) spolu s plánováním výroby a mobilním řešením Factory Browser a dalšími aplikacemi pro přehledné sledování stavu zásobování výroby a řízení výrobních procesů pro extrémně flexibilní výrobu.

Manufacturing Execution System

Foxconn 4Tech MES umožňuje optimalizovat výrobní  aktivity  počínaje  zadáním  vstupů  a  plánováním zdrojů pro výrobu, řízením, sledováním a detailní evidencí jejího průběhu na základě výrobních zakázek a plánu. V průběhu všech procesů je tvořen záznam postupu výroby finálního produktu. Rodný list produktu obsahuje detailní strukturu provedených  výrobních  operací  a  evidenci  zdrojového materiálu.

Systém Foxconn 4Tech MES v základu obsahuje standardizované funkce, které je možné variabilně kombinovat v rámci detailní definice výrobního postupu. Definice výrobního postupu může obsahovat jak činnost zařízení, anebo strojů tak i člověka. Standardní funkce lze doplnit podle požadavku zákazníka. Foxconn 4Tech  MES  je  modulární  systém  otevřený pro komunikaci se systémy třetích stran a to jak pro komunikaci s informačními systémy (typicky vstupy a výstupy ERP, PLM, EDI systémů), tak pro komunikaci se stroji, či jinými zařízeními (např. čidla, spínače) a vestavěnou podporou Foxconn 4Tech MES průmyslové IoT platformy, která zavádí nové způsoby distribuované komunikace a řízení, které nahrazuje tradiční způsoby průmyslové automatizace.


Konfigurace procesu ve Foxconn 4Tech Workflow Editoru pro extrémně flexibilní výrobu


Výjimečná přizpůsobivost zákaznickým procesům a maximální integrace do okolních systémů vytváří nejen pevný základ pro výrobní řízení a dohled na všech úrovních, ale díky vestavěné podpoře průmyslového IoT a pokročilých nástrojů na datovou analýzu i platformu na podporu rozhodování.Výrobní stanice dávkové výrobyArchitektura systému plánování a řízení výrobyVybrané vlastnosti a zákaznické hodnoty

 • Rychlá rekonfigurace procesů pro extrémně flexibilní výrobu

 • Nárůst efektivity zvýšením využití zdrojů a celkové organizace výrobních a souvisejících procesů

 • Zlepšení kvality výrobků díky řízení a přehlednosti procesů

 • Digitalizace od ERP po automatizaci včetně dodavatelského řetězce, intralogistiky výroby a expedice

 • Integrace s průmyslovým IoT a analytickými nástroji Self-BI

 • Digitalizovaný výrobní postup a rodný list výrobku

 • Využití konceptu rozšířené reality k vizualizaci skladových a výrobních provozů

 • Všechny systémy v jednom celku bez ztráty flexibility

 • Pokročilá architektura pro maximální škálovatelnost

Mobile Factory Browser

Foxconn 4Tech Mobile Factory Browser je součástí systému pro řízení výroby. Základem systému pro řízení výroby a jejího plánování je přesná definice pravidel a postupů pro danou oblast, která garantují správné načasování a dodržení předepsaného procesu a tím maximalizují kvalitu a efektivitu výroby jako celku s přímým pozitivním dopadem na výsledný produkt. Factory Browser přináší pohled na detailně popsaný reálný svět výrobních a skladových prostředků, lidských zdrojů, produktů a zakázek.


V čem je naše řešení jiné

Vytváříme svět Průmyslu 4.0. Naši experti z různých průmyslových odvětví vás podpoří při návrhu, vývoji a provozu řešení a aplikací, která vytvářejí a zpracovávají cenné informace z vašich výrobních dat. Řízením výrobních operací a jejich plánováním výrazně podpoříte efektivitu výroby a skladu a zajistíte si hladké procesy pro zvýšení přidané hodnoty vaší firmy. Řešení od Foxconn 4Tech umožňuje extrémně flexibilní výrobu s vysokým stupněm variability v jejím průběhu a rychlou reakcí na změny v požadavcích na finální produkt.Dejte nám vědět, co vás zajímá

Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.
Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Smart Routing
Pokročilá optimalizace skladových procesů s napojením na výrobní systém.

Další optimalizace skladových procesů ve vztahu k výrobě je možné dosáhnout prostřednictvím plánu úloh v modulu Foxconn 4Tech Smart Routing (SR), který přímo napojen na aktuální stav výroby.

Vybrané vlastnosti a zákaznické hodnoty

 • Rozšíření tradičně řízeného skladu integrací s výrobním systémem

 • Upřednostnění úkolů nad plánem podle aktuální potřeby

 • Odstranění úzkých míst v intralogistice

 • Minimalizace pohybu materiálu při vícestupňové výrobě

Smart Routing rozšiřuje základní konfigurace systému o fyzický popis a mapu umístění skladových kapacit, včetně přístupových bodů, cest a výrobních prostor. Dále systém využívá definic rolí personálu, plánu z podnikového ERP, informace o dodávkách a signály z výrobního systému o stavu výrobních zakázek.

Přímým výstupem jsou měřené informace o využití personálu, včetně rozpadu na detailní kroky jednotlivých úloh, které mohou být následně analyzovány.

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.
Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.