Foxconn 4Tech - Chytrá továrna a průmyslová řešení Internetu věcí

Řešení a produkty

Vyvíjíme pokročilá řešení pro chytré továrny

Služby pro Průmysl 4.0

Pomůžeme vám s digitální transformací

Obory

O Foxconn 4Tech

Vytváříme a dodáváme řešení pro Průmysl 4.0

Monitoring a řízení energií
Získejte přehled o spotřebě energií ve vašem podnikání a pomocí predikce a řízení dosáhněte očekávaných úspor.

Popis řešení

Foxconn 4Tech nabízí pokročilé řešení pro měření, optimalizaci a řízení energií založené na analýze a predikci spotřeby ve výrobě nebo v komerčních budovách s využitím vlastních IoT zařízení, IoT platformy a prediktivní analýzy dat. Pomůžeme vám získat detailní přehled o spotřebě energií nejen na úrovni výrobní haly nebo budovy, ale i na úrovni linky, místnosti, stroje, spotřebiče a dokonce i jednotlivého výrobku. V rámci jednoho systému získáte přehled o spotřebě elektrické energie, vody a plynu a též možnost měření dalších parametrů prostředí, jako je teplota, vlhkost, úroveň CO2 a dalších.


Nabízíme možnost propojit data o spotřebě s daty o zakázkách z výrobních systémů MES nebo ERP a nabídnout tak možnost rozúčtování energie na úroveň výrobní dávky nebo jednoho kusu výrobku. Pomocí pokročilé analýzy dat objevíme místa neefektivního využívání energie. Podle plánu výroby dokážeme predikovat budoucí spotřebu energií a navrhnout strategii a  řízení výroby tak, aby nedocházelo k platbě penále za překračování nasmlouvaných limitů.


Prediktivní řízení spotřeby energií


Foxconn 4Tech ekosystém řízení a predikce spotřeby energií


Informace o spotřebě

Detailní informace o spotřebě energií ve vašem podniku v reálném čase.


Predikce spotřeby

Přesná predikce spotřeby na následující období podle plánu výroby.


Dosažení úspor

Úprava plánu nebo řízení výroby pro vyrovnanou křivku spotřeby.

Verze řešení

Řešení se dodává ve třech různých verzí podle konkrétních požadavků zákazníka. Ve všech třech případech je řešení dostupné buď jako služba v cloudu, nebo jako on-premise s instalací u zákazníka.


Základní verze obsahuje:

 • Třífázový elektroměr pro přímé či nepřímé měření
 • IoT senzory pro měření spotřeby vody, plynu nebo veličin prostředí (teplota, vlhkost, CO2, ...)
 • IoT jednotka Gossamer NODE pro čtení dat z elektroměru
 • IoT jednotka Gossamer HUB pro bezdrátový sběr dat
 • Senzory pro měření dalších veličin prostředí
 • IoT platforma pro sběr, ukládání a export dat
 • Webové a mobilní uživatelské rozhraní


IIoT zařízení a mobilní aplikace

Rozšířená verze obsahuje všechny komponenty základní verze a navíc obsahuje tyto položky:

 • Webová aplikace s interaktivní reporty
 • Základní datová analýza pro odhad krátkodobé spotřeby energie
 • Simulace úspor při optimalizaci 15 minutových maxim
 • Vizualizace dat formou rozšířené reality


Manažerská aplikace pro řízení a predikci spotřeby energií

Prémiová verze obsahuje všechny komponenty rozšířené verze a navíc obsahuje tyto položky:

 • Propojení s MES/ERP systémem pro rozúčtování energií na jednotlivé výrobky
 • Prediktivní analýza dat pro odhad spotřeby energie
 • Označení kritických 15 minutových intervalů
 • Optimalizace výrobního plánu a řízení spotřebičů pro dosažení vyrovnané křivky
 • Možnost využití dat pro návrh systému prediktivní údržby strojů
 • Příležitost k optimalizaci tarifu odběru energie


Pokročilá datová analýza informací z měření energií

Vybrané vlastnosti a zákaznické hodnoty

 • Přehled o využití energií, nákladech a potenciálních úsporách v průmyslových provozech a komerčních budovách

 • Řízení spotřeby tak, abyste nevznikalo penále za překročení nasmlouvaných čtvrthodinových maxim

 • Optimalizace spotřeby energií pomocí prediktivní analýzy dat

 • Omezení plýtvání energetických zdrojů pomáhá ke snížení uhlíkové stopy při výrobě

 • Monitoring spotřeby elektřiny, vody a plynu v reálném čase na úrovni továrny, linky, stroje a výrobku / budovy, patra, místnosti

 • Optimalizace kontraktu s dodavatelem energií, redukce zbytečných nákladů za nevyužívanou rezervu


V čem je naše řešení jiné

Oproti konkurenčním produktům pro monitoring energií, která jsou dostupná na trhu, nabízíme kompletní a cenově dostupné řešení, které kromě standardního monitoringu a vizualizace dat nabízí tyto pokročilé funkce:

 • Integrovaná prediktivní datová analýza v reálném čase

 • Možnost provozování formou služby (XaaS) v cloudovém prostředí

 • Spojení s výrobními a jinými informačními systémy typu MES/ERP

 • Využití univerzální Foxconn 4Tech IIoT platformy

 • Tři verze rozlišené podle úrovně analýzy dat a integrace s celopodnikovými systémy


Vyzkoušejte si přímo ve vaší výrobě


Nabízíme vám testovací sadu, která obsahuje tři elektroměry, tři IoT komunikační jednotky Gossamer NODE a jednu IoT řídicí jednotku Gossamer HUB. Nainstalujeme měřicí přístroje na vybrané stroje vašem podniku, nastavíme místní bezdrátovou síť LoRaWAN a zajistíme 4G konektivitu do našeho cloudu. Během dvouměsíčního testování budeme sbírat a analyzovat data a ukážeme vám, jakých úspor můžete dosáhnout, když bude toto řešení natrvalo nainstalované ve vašem podniku. Sami můžete zároveň sledovat data ze skutečného provozu včetně základních analýz a předpovědí.Referenční nasazení

Řešení pro měření a optimalizaci spotřeby energií bylo nasazeno ve společnosti Foxconn CZ v Pardubicích. Ve výrobním závodě specializujícím se na výrobu kovových a plastových dílů je připojeno 60 různých strojů jako jsou lisy, laserové řezačky, nebo ohýbací a ohraňovací stroje. Od září 2017, kdy je řešení v provozu, bylo nasbíráno již více než 1,5 miliardy měření a díky pokročilé prediktivní datové analýze bylo dosaženo 12 % úspory ve spotřebě elektrické energie.

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.
Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.