Foxconn 4Tech - Chytrá továrna a průmyslová řešení Internetu věcí

Řešení a produkty

Vyvíjíme pokročilá řešení pro chytré továrny

Služby pro Průmysl 4.0

Pomůžeme vám s digitální transformací

Obory

O Foxconn 4Tech

Vytváříme a dodáváme řešení pro Průmysl 4.0

IoT pokročilé řízení procesů
Optimalizujte Vaše výrobní procesy pomocí unikátního řešení kombinujícího IIoT a pokročilé metody řízení na bázi matematického modelování, prediktivního řízení nebo neuronových sítí.

Popis řešení

Foxconn 4Tech nabízí řešení pro pokročilé procesní řízení, které najde uplatnění zejména u spojitých procesů např. v chemickém průmyslu, potravinářském průmyslu, energetice, farmaceutickém průmyslu a dalších. Nabízené řešení rozšiřuje stávající řídicí systémy o další nadřazenou vrstvu, která pomocí matematických metod detailně modeluje řízený systém a navrhuje optimální nastavení pro stávající řídicí systém pro dosažení vyšší efektivity, vyšší kvality nebo redukci zdrojů. Řešení též umožňuje koordinaci většího množství odděleně řízených procesů pro zajištění maximální efektivity systému jako celku.

Příklady řešení

Řešení dodáváme vždy ušitá na míru konkrétní úloze a požadavkům zákazníka. Pro různé oblasti a obory přicházíme vždy s chytrým řešením, které splní současné i budoucí požadavky zákazníků.

Kalení se používá pro změnu fyzických a chemických vlastností kovů pomocí zahřívání nebo chlazení k dosažení požadovaných výsledků jako např. větší tvrdosti. Během procesu prochází materiál jednotlivými zónami pece s cílem postupně dosáhnout a udržet požadovaný teplotní profil. Klasické řízení většinou pracuje pouze s teplotou materiálu na začátku a konci procesu a s teplotami v jednotlivých zónách. V průběhu procesu se neuvažuje se změnou rychlosti posuvu zónami, což představuje největší zdroj poruchy. Systém pokročilého řízení je navržen jako nadřazená vrstva stávajícího řídicího systému. Pomocí konceptu MPC (model predictive control) zajišťuje tyto funkce:

 • Dodatečné měření rychlosti posuvu materiálu
 • Matematický model pro rekonstrukci kompletního teplotního profilu materiálu
 • Nastavení optimálního setpointu teploty v jednotlivých zónách

Výhody řešení

 • Pokročilý systém řízení provozovaný na levném koncovém IOT zařízení
 • Snížení nákladů na spotřebu plynu až o 5 %
 • Zlepšení kvality výstupního materiálu

Při sušení písku prochází vlhký písek rotační sušičkou s cílem dosáhnout požadovanou výstupní vlhkost. Klasické řízení většinou reguluje pouze teplotu plynového hořáku na vstupu sušičky na hodnotu nastavenou manuálně na základě zkušenosti obsluhy. Výstupní vlhkost písku není měřena vzhledem k cenové nákladnosti potřebných sensorů. Systém pokročilého řízení je navržen jako nadřazená vrstva stávajícího řídicího systému. Pomocí konceptu MPC (model predictive control) zajišťuje tyto funkce:

 • Matematický model a simulace teplotního a vlhkostního profilu v sušičce
 • Estimace vstupní a výstupní vlhkosti písku pouze na základě výstupní teploty vzduchu
 • Nastavení optimálního setpointu teploty hořáku pro stávající řídicí systém

Výhody řešení

 • Snížení výstupní vlhkosti písku až 10x
 • Snížení nákladů na spotřebu plynu až o 20 %
 • Pokročilý systém řízení provozovaný na levném koncovém IoT zařízení

V chemickém reaktoru dochází k chemickým reakcím různých substancí za kontrolovaných podmínek, jako je teplota, tlak a množství. Spojité měření stavu uvnitř reaktoru je obvykle velmi problematické, což způsobuje problémy s dosažením požadované kvality výstupního produktu. Systém pokročilého řízení je navržen jako nadřazená vrstva stávajícího řídicího systému. Pomocí konceptu MPC (model predictive control) zajišťuje tyto funkce:

 • Matematický model pro rekonstrukci stavu a dynamiky chemické reakce
 • Optimální nastavení parametrů (množství, teplota, tlak)

Výhody řešení

 • Pokročilý systém řízení provozovaný na levném koncovém IoT zařízení
 • Snížení variability kvality výsledného produktu až o 20 %

Integrace s průmyslovým IoT

Řešení založené na cenově dostupných koncových IoT zařízeních a robustní průmyslové IoT platformě.

Optimalizace řízení spojité výroby

Řízení složitých procesů v chemickém, potravinářském, farmaceutickém průmyslu, a dalších.

Zvýšení efektivity a dosažení úspor

Zvýšení produktivity a výtěžnosti, zlepšení kvality, snížení spotřeby materiálu a energií, optimální využití zdrojů.

Vybrané vlastnosti a zákaznické hodnoty

 • Automatizace a sladění s ostatními procesy pomáhá reagovat na časté změny ve výrobě

 • Optimální využití zdrojů a vyřešení slabých míst v procesu výroby

 • Nižší zatížení obsluhy a prodloužení životnosti zařízení a strojů

 • Úspory energií a nižší spotřeba materiálu ve výrobě

 • Vyšší kvalita výroby dosažená ihned po implementaci řešení

 • Vyšší produktivita výroby a finálních výstupů

V čem je naše řešení jiné?

Řešení pokročilého řízení procesů je plně integrované s ekosystémem průmyslového IoT společnosti Foxconn 4Tech založeném na cenově dostupných IoT zařízeních třetích stran a vlastní robustní průmyslové IoT platformě.

IoT zařízení pro pokročilé řízení procesů

 • 4x digitální vstup, 4x digitální výstup
 • 2x analogový vstup, 2x analogový výstup
 • 1x RS-485, 1x 1-wire
 • Čip reálného času
 • Real-time engine pro procesní řízení (PID, kalman filtr, neuronové sítě, …)
 • Samplovací frekvence až 2 ms


Foxconn 4Tech IoT Platforma

 • Sběr dat ze strojů, zařízení, výrobků a od obsluhy
 • Podpora připojení různých existujících průmyslových komunikačních sběrnic a protokolů (např. RS-232, RS-485, Modbus, OPC, EtherCAT, Ethernet/IP, atd.)
 • Analýza dat blízko jejich zdroje (tzv. on edge)
 • Šifrovaná komunikace od zdroje dat až po cloud
 • Ukládání dat v prostředí Big data (Hadoop + OpenTSDB)
 • Pokročilá vizualizace dat ve prostředí BI vnořeném do správce platformy
 • Verze v cloudu (SaaS) nebo instalace on-premise u zákazníka
 • Otevřenost a rozšiřitelnost – data dostupná přes rozhraní MQTT a RESTful

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.
Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.