Foxconn 4Tech - Chytrá továrna a průmyslová řešení Internetu věcí

Řešení a produkty

Vyvíjíme pokročilá řešení pro chytré továrny

Služby pro Průmysl 4.0

Pomůžeme vám s digitální transformací

Obory

O Foxconn 4Tech

Vytváříme a dodáváme řešení pro Průmysl 4.0

Plánování a výroba
Získejte neomezenou flexibilitu digitalizací a správným řízením výroby.

Popis systému

Foxconn 4Tech systém pro plánování a řízení výroby umožňuje průmyslovým firmám detailní sledování a řízení výroby včetně materiálového zásobování. Sledování výroby může být jak materiálové, tak po operacích a probíhá od výrobní zakázky či vyráběného produktu až po průběžné a konečné výrobní náklady. Součástí systému je vlastní vyvinutý Manufacturing Execution System (MES) spolu s plánováním výroby a mobilním řešením Factory Browser a dalšími aplikacemi pro přehledné sledování stavu zásobování výroby a řízení výrobních procesů pro extrémně flexibilní výrobu.

Manufacturing Execution System

Foxconn 4Tech MES umožňuje optimalizovat výrobní  aktivity  počínaje  zadáním  vstupů  a  plánováním zdrojů pro výrobu, řízením, sledováním a detailní evidencí jejího průběhu na základě výrobních zakázek a plánu. V průběhu všech procesů je tvořen záznam postupu výroby finálního produktu. Rodný list produktu obsahuje detailní strukturu provedených  výrobních  operací  a  evidenci  zdrojového materiálu.

Systém Foxconn 4Tech MES v základu obsahuje standardizované funkce, které je možné variabilně kombinovat v rámci detailní definice výrobního postupu. Definice výrobního postupu může obsahovat jak činnost zařízení, anebo strojů tak i člověka. Standardní funkce lze doplnit podle požadavku zákazníka. Foxconn 4Tech  MES  je  modulární  systém  otevřený pro komunikaci se systémy třetích stran a to jak pro komunikaci s informačními systémy (typicky vstupy a výstupy ERP, PLM, EDI systémů), tak pro komunikaci se stroji, či jinými zařízeními (např. čidla, spínače) a vestavěnou podporou Foxconn 4Tech MES průmyslové IoT platformy, která zavádí nové způsoby distribuované komunikace a řízení, které nahrazuje tradiční způsoby průmyslové automatizace.


Konfigurace procesu ve Foxconn 4Tech Workflow Editoru pro extrémně flexibilní výrobu


Výjimečná přizpůsobivost zákaznickým procesům a maximální integrace do okolních systémů vytváří nejen pevný základ pro výrobní řízení a dohled na všech úrovních, ale díky vestavěné podpoře průmyslového IoT a pokročilých nástrojů na datovou analýzu i platformu na podporu rozhodování.



Výrobní stanice dávkové výroby



Architektura systému plánování a řízení výroby



Vybrané vlastnosti a zákaznické hodnoty

  • Rychlá rekonfigurace procesů pro extrémně flexibilní výrobu

  • Nárůst efektivity zvýšením využití zdrojů a celkové organizace výrobních a souvisejících procesů

  • Zlepšení kvality výrobků díky řízení a přehlednosti procesů

  • Digitalizace od ERP po automatizaci včetně dodavatelského řetězce, intralogistiky výroby a expedice

  • Integrace s průmyslovým IoT a analytickými nástroji Self-BI

  • Digitalizovaný výrobní postup a rodný list výrobku

  • Využití konceptu rozšířené reality k vizualizaci skladových a výrobních provozů

  • Všechny systémy v jednom celku bez ztráty flexibility

  • Pokročilá architektura pro maximální škálovatelnost

Mobile Factory Browser

Foxconn 4Tech Mobile Factory Browser je součástí systému pro řízení výroby. Základem systému pro řízení výroby a jejího plánování je přesná definice pravidel a postupů pro danou oblast, která garantují správné načasování a dodržení předepsaného procesu a tím maximalizují kvalitu a efektivitu výroby jako celku s přímým pozitivním dopadem na výsledný produkt. Factory Browser přináší pohled na detailně popsaný reálný svět výrobních a skladových prostředků, lidských zdrojů, produktů a zakázek.


V čem je naše řešení jiné

Vytváříme svět Průmyslu 4.0. Naši experti z různých průmyslových odvětví vás podpoří při návrhu, vývoji a provozu řešení a aplikací, která vytvářejí a zpracovávají cenné informace z vašich výrobních dat. Řízením výrobních operací a jejich plánováním výrazně podpoříte efektivitu výroby a skladu a zajistíte si hladké procesy pro zvýšení přidané hodnoty vaší firmy. Řešení od Foxconn 4Tech umožňuje extrémně flexibilní výrobu s vysokým stupněm variability v jejím průběhu a rychlou reakcí na změny v požadavcích na finální produkt.



Dejte nám vědět, co vás zajímá

Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.
Odesláním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.